תנאי שימוש

 1. כללי

 

 • אתר ארו אסיה(להלן: “ארו אסיהו/או “האתר”) הינו אתר למכירת שעונים לגולשים באינטרנט והינו בבעלות חברת ארו אסיה בע”מ ח.פ.510610728.
 • האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מוצרים המיובאים על ידי ארו אסיה וכן מוצרים של אחרים המשווקים על ידי ארו אסיה.
 • מכירת המוצרים באתר נעשית באמצעות מכירה ישירה באתר.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי משתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין נציגי האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון.
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המופיעים בו יהוו את הסכמת המשתמש לתנאים הכלליים וליתר התנאים המובאים בתקנון זה. לפיכך, משתמש אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה או לתכניו של האתר מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.
 • מובהר כי נציגי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם, להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מראש.
 • נציגי האתר רשאים למנוע את הגישה ו/או ההזמנה באתר אם:

 

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • המשתמש מסר בטלפון או באתר בהליך הרכישה פרטים שגויים במתכוון;
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או צד ג’ כלשהו.
  • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י נציגי האתר ו/או מי מטעמם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • בתקנון זה “משתמש” הינו כל גולש באתר, לרבות חברה, בין לשם צפייה בתכני האתר ובין לשם רכישת מוצרים.

 

 1. תנאים כלליים לשימוש באתר

 

 • המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 16, הכשיר לבצע פעולות משפטיות בהתאם לדין. במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18 אזי השימוש מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ובעל כתובת קבועה במדינתו.
 • המשתמש לא יעשה שימוש באתר ו/או במוצרים למטרה לא חוקית מכל סוג שהוא.
 1. 2. רכישה באתר

2.1.האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה, בטוחה ומהירה.

 

 

 

 • התשלום למוצרים באתר מתבצע באמצעות כל כרטיסי אשראי אשר תקפים בישראל:LEUMI CARD , VISA , ISRACARD , AMERICAN EXPRESS , DINERS, . הקניה מתבצעת על ידי הזנת כרטיס אשראי באתר בקניה בטוחה (תחת שרותי חברת קרדיט גארד) תחת חשבון משתמש.

 

 • על מנת לבצע רכישה באתר יש לפעול כדלקמן:

 

 • יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים.
 • לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר.
 • על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ “הוסף פריט”.
 • על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על “סל קניה” בצדו הימני של המסך.
 • על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניה יש ללחוץ על “לקופה”.
 • לחיצה על כפתור “לקופה” יעביר את המשתמש לרכישת סל המוצרים דרך אתר  באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בקניה מאובטחת מטעם ­קרדיט גארד (CREDIT GUARD).

 

 • השלמת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה והמוצר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיו נציגי האתר רשאים להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתם של נציגי האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד האתר ו/או נציגיו ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.
 • האתר רשאי להציע באתר  מגוון של מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי כאמור. לאחר אישור חיוב ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ככל שלא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.
 • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או כל נזק אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • דמי משלוח – חינם .
 • ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות תקנון זה כמפורט להלן.
 • טעות סופר בתיאור המוצר או בכל פרט אחר הנוגע למוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • בעת ביצוע החלפת מוצר ישא הלקוח בעלויות המשלוח הכרוכות בהחלפת המוצר, כלומר במשלוח אל החברה של המוצר הישן ומשלוח אל הלקוח של המוצר החדש.
 1. 3. אספקה והובלת המוצרים
 • האתר יספק למשתמש רק מוצרים אשר שולמו במלואם כאמור לעיל,בתנאי שבבעלות המשתמש   כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות האשראי ושניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 • המוצר יסופק לכתובת שהמשתמש הקליד בעת ההזמנה, תוך המועד אשר יקבע בעת ההזמנה.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות אך לא רק, שביתות, השבתות, אסונות טבע, עיכובים, תקלות במערכת המחשובוכדומה.
 • תקנון הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
 • בכל מקום בו נקבע זמן בימים לאספקת המוצר הרי שמדובר ב”ימי עסקים” (בימים א עד ה לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • לא נקבע מועד לאספקת המוצר הוא יסופק בתוך פרק זמן של 3-4 שבועות מזמן אישור התשלום על ידי חברת האשראי.
 • במידה והמוצר לא הגיע לכתובת המשתמש בתוך המועד שנקבע בעת ההזמנה ו/או בחלוף ארבעה שבועות ממועד אישור התשלום, יפנה המשתמש באופן מיידי לשירות לקוחות באתר או בדואר אלקטרוני: helenay@eurasia.co.il .במידה והמשתמש לא  יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר לאחר מועד האספקה ותלונתו תתברר כמוצדקת, הוא יהיה זכאי לבטל את ההזמנה והאתר יזכה את המשתמש בסכום ששולם על ידו עבור המוצר בכפוף לאישור חברת המשלוחים בנוגע לתלונת המשתמש.
 • האתר ו/או מי מנציגיו יהיה רשאי לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

4.מדיניות משלוחים

4.1 המשלוח יעשה דרך חברת צ’יטה משלוחים .בעת ההזמנה ניתן לבחור באחת מדרכי השילוח:

4.2 איסוף עצמי – בכתובת WATCH SHOW  רח’ אבן גבירול 38 ת”א .בתיאום מול הלקוח ניתן יהיה לאסוף את החבילה .עם הגעת חבילה לחנות ניצור קשר טלפוני עם הלקוח שיוכל לאסוף את ההזמנה בשעות פעילות של החנות .

ימי א’ -ה’ בין השעות 09.00 -19.00

יום ו’ בין השעות 10.00 -14.00

4.3 – משלוח חינם  1-4 ימי עסקים לכל רחבי הארץ לבחירתו של הלקוח .

המשלוחים ימסרו לידי הלקוח ומתבצעים בתיאום מראש בימים א’ -ה’ בין השעות 09.00-17.00

אנא בחר/י כתובת נוחה לקבלת החבילה שבה תמצא/י לאורך רוב השעות היום .

4.4 במידה וההזמנה עדיין לא יצאה למשלוח ,ניתן לשנות את אופן השילוח באמצעות יצירת קשר.

בטלפון 03-5328093

במייל helenay@eurasia.co.il

 

 1. 5. ביטול הזמנה

5.1        משתמש יהיה רשאי לבטל את הזמנתו בתוך 14 ימים ממועד ביצוע  ההזמנה ועד שני ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

5.3        ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות שליחת דואר האלקטרוני לכתובת המייל של האתר.

5.4        בביטול הזמנה כאמור לעיל ולהלן, דמי המשלוח אל הלקוח ומהלקוח חזרה יחולו על הלקוח. לא יחויב המשתמש אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.-

 • ביטול ההזמנה ע”י המשתמש כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או כתם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובצירוף קבלה הכתובת למשלוח הינה- ארו אסיה בע”מ מרחוב שדרות שאול המלך 1 תל אביב.

 

5.6האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 

 • אם נפלה בהצעה טעות סופר;
 • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו;
 • כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.
  • ביטול ההזמנה יימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 1. פניות אל נציגי האתר

6.1        בכל שאלה לגבי האתר, תכניו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לנציגי האתר דרך “צור קשר” או לדואר אלקטרוני helenay@eurasia.co.il .

6.2      נציגי האתר יעשו את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליהם בתוך 3 ימי עסקים.

 1. סודיות מידע

7.1      האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

7.2      האתר יאפשר גישה למידע רק לנציגיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירותוהעברת אינפורמציה למזמין הפריטים.

7.3     האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיימות מקרים אשר אינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 1. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL .

8.1 ארו אסיה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

 

 

 

הרשמו לניוזלטר שלנו תהיו מעודכנים

השקות, מבצעים, קופונים ומתנות מפנקות


Start typing and press Enter to search

עגלת קניות

אין מוצרים בעגלת הקניות.